UurwerkBW35.png
TailorBW35.png
UurwerkBW35.png

Vaste methode


SCROLL DOWN

Vaste methode


 

Het creëren van visie en het designen van een nieuw exponentieel business model doen we aan de hand van onze unieke ‘Look Broader, Think Further, Act Faster’ methode.

 

2DN-1VM-1LB010.png

In de exponentiële economie zijn markten en industrieën steeds meer met elkaar verweven en vervagen traditionele grenzen. We analyseren hier daarom niet alleen de trends & ontwikkelingen in jullie eigen markt en industrie, maar juist ook allerlei interessante ontwikkelingen daarbuiten, die mogelijke ‘drivers of change’ kunnen zijn voor jullie eigen business omgeving. 

2DN-1VM-2TF010.png

In deze tweede fase vormen we een scherpe visie & strategie op basis van de gedestilleerde 'drivers of change'. Hoe ziet het business-ecosysteem waarin jullie je begeven eruit over drie tot vijf jaar? Welke nieuwe business modellen gaan hier ontstaan en welke rol kunnen jullie hierin gaan innemen, die logisch aansluit bij de capabilities, assets en marktposities die jullie vandaag hebben?

2DN-1VM-3AF010.png

Voor het daadwerkelijk designen van jullie nieuwe exponentiële business model, gaan we tenslotte uit van een ‘dual track’ strategie. Enerzijds gefocust op hoe jullie je huidige business sterker kunnen maken en anderzijds op hoe jullie nieuwe groei-motoren kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Beide tracks 'leveragen' zowel jullie eigen kracht, als alle opportunities van de exponentiële economie.  

TailorBW35.png

Tailor-made programma


Tailor-made programma


 

Exponential Business Sprint

 

De 'Look Broader, Think Further, Act Faster' methode passen we in de praktijk toe in de vorm van een op maat gemaakte Exponential Business Sprint. Deze sprint duurt ongeveer vijf tot acht weken en bestaat gemiddeld uit één workshop per week, plus wat 'huiswerk' tussendoor, zowel voor jullie als voor ons. Aan het einde van de sprint ligt er een blauwdruk voor jullie nieuwe exponentiële business model, plus een roadmap met concrete en behapbare acties en projecten.


2DN-2TP IMG_7366b.jpg

2DN-2TP-1bullet002.png

De exacte lengte en invulling van de sprint bepalen we vooraf samen met jullie, aan de hand van jullie specifieke situatie. Sommige cases zijn nu eenmaal complexer dan andere en ook de mate van beschikbaarheid van 'handjes' aan jullie kant gedurende de sprint heeft uiteraard invloed op de invulling. 

2DN-2TP-1bullet002.png

Zodra de vereiste invulling duidelijk is, spreken we één vast bedrag af voor de gehele sprint. Dat is wel zo duidelijk, zowel voor jullie als voor ons. 

2DN-2TP-1bullet002.png

Na afronding van de sprint zelf blijven wij meestal, afhankelijk van jullie wensen, in een coachende rol nog een tijd betrokken bij de implementatie en het kickstarten van jullie nieuwe exponentiële business model.