We leven in bijzondere tijden. De steeds verdergaande digitalisering biedt managers en ondernemers een schat aan kansen voor het leveren van betere en efficiëntere dienstverlening en het creëren van nieuwe business. Aan de andere kant liggen er ook steeds meer nieuwe bedreigingen op de loer. In deze LabzT@lk bespreken we drie ‘must-do’s’ om succesvol te blijven met je business in de nieuwe digitale economie.
 

1) Look Broader

Disruptie komt van buiten

Disruptie, dat is waar we tegenwoordig allemaal bang voor zijn. Ongrijpbaar, abrupt en onontkoombaar, als een dodelijk virus zonder vaccin. Het grootste probleem hier is echter niet dit virus zelf, maar het feit dat veel bedrijven nog steeds de verkeerde maatregelen nemen met betrekking tot preventie. Als het gaat om strategie en innovatie, dan kijken we (naast onze eigen sterktes en zwaktes) traditioneel naar twee zaken: wat zijn de ontwikkelingen in mijn markt (wat willen mijn klanten?) en wat zijn de ontwikkelingen in mijn industrie (wat doen mijn concurrenten en leveranciers?). En omdat je concurrenten dit in principe ook altijd zo deden, waren veranderingen van strategie en productaanbod in de meeste markten en industrieën altijd heel overzichtelijk en voorspelbaar.

In de nieuwe digitale economie zijn markten en industrieën echter steeds meer met elkaar verweven en vervagen de traditionele grenzen. En doordat de ene industrie vervolgens sneller digitaliseert dan de andere, ontstaan er grote nieuwe spanningsvelden. Zoals we in onze eerdere LabzT@lk al bespraken, worden nieuwe verwachtingen van klanten ten opzichte van jouw producten, bijvoorbeeld steeds meer gedreven door ervaringen van diezelfde klanten met producten en diensten van buiten de markt die jij bedient. Zoals in het voorbeeld van de bank, waar klanten nu plots zeer ontevreden zijn over het wachten op een nieuwe bankpas, gewend geraakt aan de snelle levertijden van bijvoorbeeld Appie.nl en Bol.com.

Maar ook aan de concurrentiekant komen de bedreigingen steeds meer uit onverwachte hoek en dus niet meer alleen van binnen de eigen industrie. Zo heeft Albert Heijn recentelijk met het openen van Bol.com servicepunten in haar supermarkten, opeens een fysieke ‘front-end’ gecreëerd voor de grootse online retailer van Nederland en daarmee ook opeens een (fysieke) concurrent van de Media Markt.
 

Nieuwe groei komt van buiten

Gelukkig komen er ook mooie dingen van buiten. Namelijk kansen voor nieuwe groei. Zo creëert, aan de markt-kant, de steeds verdergaande digitalisering van ons werk en leven tal van nieuwe ‘problem spaces’, vol met business opportunities. Denk bijvoorbeeld aan alle apps en boeken die ons ertoe moeten bewegen om af en toe ook eens offline te zijn, omdat we anders teveel stress krijgen (of een gevaar zijn in het verkeer). Of op iets serieuzere schaal, het thema ‘cyber security’: inmiddels een wereldwijde business van meer dan 100 miljard dollar per jaar. 

Aan de oplossingen-kant loont het uiteraard ook om eens verder te kijken dan de concurrenten en leveranciers in je eigen industrie. Zo vond de rechterhand van Henry Ford ooit zijn inspiratie voor het opzetten van de eerste productielijn voor auto’s in een slachterij, waar hij in omgekeerde volgorde op systematische wijze koeien hangend aan een lopende band ‘gedemonteerd’ zag worden. En in de explosie aan product-, proces- en business model-innovaties in de digitale wereld van vandaag, is je op deze manier laten inspireren inmiddels eerder een must dan een mogelijkheid geworden. Tal van bedrijven bijvoorbeeld inmiddels succesvolle ‘asset-sharing’ platforms gebouwd geïnspireerd op het business model van onder andere Uber en AirBnB. Zoals het Amsterdamse bedrijf 3D Hubs, waar je online zelfontworpen onderdelen kunt bestellen, die vervolgens ge-3D-print worden door één van de meer dan 7000 aangesloten bedrijven en particulieren. En zo lanceerde Exact Software een aantal jaar geleden een eigen ‘App Store’, waarin partner bedrijven cloud-based diensten kunnen verkopen aan klanten van Exact, als add-ons op Exact’s eigen accounting software. 
  

2) Think Further

Innovatie is van nature incrementeel. Met kleine stapjes maken we dingen geleidelijk aan steeds beter. Veel bedrijven hebben dan ook geen expliciete product-visie of –strategie richting de toekomst: op basis van wat klanten vragen en leveranciers bieden, wordt er geïnnoveerd en geleverd. Met het genoemde vervagen van industriegrenzen en de grote verschillen in snelheid van digitalisering in de verschillende industrieën, is dit echter niet langer voldoende.

Neem bijvoorbeeld een MKB-bedrijf dat al sinds jaar en dag marktleider is in meet- en regelsystemen voor bruggen en tunnels en dat op basis van feedback van de klant en nieuwe oplossingen van leveranciers, continue verbeteringen en verdere automatisering doorvoert. Dit bedrijf kan morgen opeens alsnog rechts ingehaald worden door een jong ‘Big Data’ bedrijf met slimme software, dat de onderliggende ‘domme’ hardware gewoon inkoopt en laat installeren door een onderaannemer. En een regionale leverancier van agrarische koelsystemen, krijgt opeens mondiale concurrentie via platformen als Amazon Business en het Chinese Alibaba.

Bedrijven zullen vandaag de dag dus verder vooruit moeten kijken en een autonome productvisie en -strategie moeten ontwikkelen voor hun eigen markt, die niet alleen gestoeld is op incrementele inputs van klanten, concurrenten en leveranciers. Maar vooral op hoe de behoeften van klanten zich ontwikkelen en welke partijen buiten de eigen industrie, in de nabije toekomst hier ook weleens op in zouden kunnen gaan spelen.

En misschien nog wel belangrijker dan een visie en strategie op productniveau, is het doen van een zelfde exercitie op het gebied van business modellen. Ook al heb je zelf misschien niet de ambitie om je business verder te laten groeien door naar ‘Software as a Service’ of platform-achtige business modellen te gaan; hoe zouden concurrenten of nieuwkomers dat misschien wel kunnen gaan doen en wat betekent dat dan voor jouw markt en industrie, en jouw positie daarin.
 

3) Act Faster

“In the new world, it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish.”, zo sprak voorzitter Klaus Schwab in 2015 op de Global Summit van het World Economic Forum. De nieuwe digitale economie is niet langer gebaseerd op ‘ecomonies of scale’: een paar studenten met een laptop en een credit card kunnen even goed een nieuwe wereldwijde dienst lanceren, als een multinational met tienduizenden medewerkers. En dus zijn snelheid en wendbaarheid de nieuwe competitive advantage geworden, in plaats van schaal en kapitaal.

Om in de tsunami van vernieuwing en verandering die hierdoor is ontstaan het hoofd boven water te houden, zul je je als manager of ondernemer met twee zaken tegelijk moeten bezig houden. Aan de ene kant het up-to-date maken en houden van je huidige organisatie en business model. En aan de andere kant aan het planten van zaadjes voor nieuwe business modellen, als lifeline naar de toekomst. Meer over deze ‘dual track’ aanpak kun je lezen in onze eerdere LabzT@lk van 26 september 2018.
 

Het mag voor zich spreken, dat Look Broader, Think Further, Act Faster niet bedoeld is als eenmalige exercitie. Dit zou een continue houding moeten zijn. Maar daarnaast is het in ieder geval aan te bevelen om minimaal één keer per jaar, met je management team aangevuld met wat jonge nieuwsgierige mensen uit je organisatie, hier in een aantal sessies expliciet aandacht aan te besteden en hier vervolgens jullie business focus op bij te sturen.


Wil je meer leren over hoe je jouw eigen bedrijf of afdeling meer futureproof kunt maken? Kijk dan eens bij wat wij doen, of neem contact met ons op voor een programma op maat.


Door Jordy Egging
Lees hier meer artikelen van LabzT@lk

Comment